Wiktor Marzec

Ur. w 1985 r., student V roku socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, stypendysta MNiSW oraz Uniwersytetu w Tartu (studia z zakresu semiotyki i gender studies). Współzałożyciel Socjologicznego Koła Naukowego „Heterodoksja" i Międzywydziałowego Koła Teoretyków Kultury. Twórca i wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE. Współtworzy Łódzki Klub Krytyki Politycznej (organizacja spotkań i dyskusji). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi oraz socjologią seksualności.

1 (20) 2014

Oto najnowszy numer: 190 stron, ponad 70 ilustracji, po 9 artykułów naukowych i recenzji, a także 2 wywiady.

1 (19) 2013

Długo oczekiwany, opasły i dopieszczony numer – nareszcie on-line!

1 (18) 2012

Numer 18 to pierwszy „Barbarzyńca” w formacie PDF, dostępny za darmo na naszej stronie. Wzbogacony fotografiami Przemysława Szuby może teraz zaprezentować pełną paletę barw.

3-4 (16-17) 2009

Oto wielki i tłusty numer podwójny liczący aż 152 strony.

2 (15) 2009

Uwaga, z tym numerem darmowe wejście na wystawę w Muzeum Etnograficznym!

  • Fragment

    Zwrócenie uwagi na zupełnie nową jakość środowiska życia mieszkańca metropolii, odnotowanie nieciągłości  doświadczenia  i  natłoku wrażeń,  jakiemu  był  poddany,  dokonało  się dosyć wcześnie;  intuicje na ten temat pojawiły  się  np.  u Baudelaire’a  (mistrzowsko  tropił je Walter  Benjamin),  w  podobnym  duchu pisali  cytowany wyżej  Simmel i  całe  rzesze społecznych  krytyków  przełomu  XIX  i  XX wieku.