Violka Kuś

Urodzona w 1973 roku, artystka i fotografka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założycielka i prezes Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach: 2004, 2007, 2011 i 2015, a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku. Obszar realizacji w sztuce: komunikaty, fenotypy, symulacje, archiwalia, kognitywistyka. Prowadzi stronę: www.violkakus.pl.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod