Łukasz Kędziora

Urodzony w 1986 roku, historyk sztuki, doktorant studiów z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Universita della Calabria, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, miasta Toruń. Specjalizuje się w powstającej dopiero dziedzinie neuronalnej interpretacji dzieł sztuki. Badacz i współpracownik Fundacji om. Prowadzi stronę: www.neurohistoriasztuki.umk.pl.

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.