Łukasz Kędziora

Urodzony w 1986 roku, historyk sztuki, doktorant studiów z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Universita della Calabria, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, miasta Toruń. Specjalizuje się w powstającej dopiero dziedzinie neuronalnej interpretacji dzieł sztuki. Badacz i współpracownik Fundacji om. Prowadzi stronę: www.neurohistoriasztuki.umk.pl.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod