Katarzyna Maniak

Urodzona w 1985 roku, etnolog, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Bada formy instytucjonalizacji kultury oraz teorie i praktyki eksponowania dziedzictwa kulturowego. Interesuje się antropologią sztuki oraz kulturą wizualną.

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.