Dariusz Nikiel

ur. w 1990 roku, magistrant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowany w szczególności kulturowymi badaniami nad zjawiskiem wojny, związkami antropologii i futurologii, (anty)utopiami, mechanizmami tworzenia reprezentacji narodów i tożsamości narodowych. Koordynator i jeden z organizatorów projektu badawczego "Józef Kuraś >>Ogień<<. Historia-pamięć-reprezentacje", prowadzonego przez sekcję Antropologii Wojny Koła Naukowego Studentów IEiAK UJ, współpracuje z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli przy projekcie "Wesela 21".

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.