Dariusz Nikiel

ur. w 1990 roku, magistrant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowany w szczególności kulturowymi badaniami nad zjawiskiem wojny, związkami antropologii i futurologii, (anty)utopiami, mechanizmami tworzenia reprezentacji narodów i tożsamości narodowych. Koordynator i jeden z organizatorów projektu badawczego "Józef Kuraś >>Ogień<<. Historia-pamięć-reprezentacje", prowadzonego przez sekcję Antropologii Wojny Koła Naukowego Studentów IEiAK UJ, współpracuje z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli przy projekcie "Wesela 21".

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod