Agnieszka Trześniewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad literaturą Lubelszczyzny, współczesną kulturą popularną oraz literaturą polsko-żydowską i żydowską początku XX wieku. Członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura.

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.